RODO - zgoda uczestnika OSTRAVA CITY MARATHON!!!

Organizer

Maratón klub Seitl Ostrava z.s., z siecibą Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 66181062, DIČ: CZ66181062, Zarejestrowana w rejestrze Sądu okrėgowego w Ostrawie, nr pliku L, w staw3560.Przewodniczący: Otto Seitl

Uczestnik

To każdy, kto zarejestrował się, aby wziąć udział w Ostrava city marathon!!! („Uczestnik” lub „zawodnik”)

Wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny na stronie www.ostravacitymarathon.cz:

  1. Wyrażam zgodę na organizatorowi imprezy i partnerom wymienionych na stronie internetowej www.ostravacitymarathon.cz (zwanych dalej „partnerami”), korzystając z mojego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail w celach biznesowych i marketingowych oraz do przesyłania informacji o wydarzeniach sportowych i wyścigach oraz przekazywanie wyników wyścigu;
  2. Udzielam organizatorowi wydarzenia i partnerom pozwolenia na przetwarzanie moich danych osobowych w tym formularzu; Zgadzam się również z ich publikacją w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy klubu sportowego i nazwy gminy zamieszkania w mediach oraz na stronie internetowej www.ostravacitymarathon.cz. Rozumiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane systematycznie i automatycznie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych również za pośrednictwem stron trzecich upoważnionych przez organizatora imprezy lub któregokolwiek z partnerów. Organizator wydarzenia i partnerzy są również uprawnieni do powiązania innych danych osobowych dotyczących mnie z tymi danymi osobowymi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  3. Udzielam organizatorowi wydarzenia i partnerom pozwolenia na zrobienie mojego portretu przez cały czas trwania wydarzenia, wykorzystanie mojego portretu, nagrań audio lub wideo siebie lub moich osobistych wypowiedzi związanych z wydarzeniem („migawka”) do wszystkich celów komercyjnych środki komunikacji bez względu na ich charakter i przeznaczenie na wszystkie zwykłe sposoby, z ich późniejszymi modyfikacjami i możliwym powiązaniem z innymi utworami lub włączeniem do dzieła zbiorowego. Udzielam tej zgody bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń materiałowych, czasowych, ilościowych lub terytorialnych. Zgoda ta dotyczy również stron trzecich, którym organizator imprezy lub partnerzy przekazują obraz zgodnie z przeznaczeniem.
  4. Oświadczam, że uczestniczę w wydarzeniu OSTRAVA CITY MARATHON!!!, do którego zgłaszam się na własną odpowiedzialność, uwzględniając mój stan zdrowia.
  5. Wyrażam zgodę, w połączeniu z moimi danymi osobowymi określonymi w niniejszym wniosku, na publikowanie wszystkich moich czasów wyścigów, wyników itp. Na stronie www.ostravacitymarathon.cz.
    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

V souladu s čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), uděluji pořadateli závodu (Tělovýchovné jednotě Slezan Frýdek-Místek, z. s.) souhlas se zpracováváním výše uvedených osobních údajů za účelem evidence účastníků, zpracování výsledků závodu a dalších úkonů souvisejících se závodem. Dále uděluji souhlas se zveřejněním fotografií mé osoby z konání této akce. Zároveň prohlašuji, že výše uvedené osobní údaje poskytuji dobrovolně a jsem si vědom svých práv.

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic a pravidel závodu