PRAVIDLA - OSTRAVA!!! CITY MARATHON 22. 9. 2019​

Obecné

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.

Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. 

Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

Každý účastník je povinen si  přečíst a  respektovat důležité informace a  pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.ostravacitymarathon.cz.

Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení

Registrace

Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.ostravacitymarathon.cz vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře.

Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu.

Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů.

Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele, a to buď hotově nebo převodem.

Registrace, která nebude zaplacená do 10 dní, se automaticky ruší.

Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.

Pro registraci zdarma pro muže nad 70 let a ženy nad 60 let, musí účastník napsat e-mail na info@ostravacitymarathon.cz a požádat o registrační kód pro startovné zdarma, následně mu bude zaslán e-mail s kódem, který využije pouze při registraci na maraton.

Změny registrace z osoby na jinou osobu jsou možné pouze přes e-mail: info@ostravacitymarathon.cz. Tyto změny jsou zpoplatněny 200,- Kč. Změna kategorie závodu (např. z maratonu na pulmaraton) není z technický důvodu ze strany poskytovatele možná. Změna osoby nebo kategorie závodu je možná pouze na místě a to za poplatek 200,-Kč. 

Registrace týmu na maraton a ½ maraton

Minimální počet registrací na týmovou slevu 10% je 10 startujících. Jeden z týmu napíše na info@ostravacitymarathon.cz pro vygenerování slevového kódu. Tento kód předá ostatním účastníkům týmu a je potřeba, aby se každý člen týmu zaregistroval zvlášť a uvedl stejný název týmu. Je velice důležité, abyste při registraci splnili minimální počet startujících v týmu, v případě, že nebude splněn minimální počet startujících v týmu do 168 hod, bude slevový kód zrušen a každý startující musí doplatit rozdíl startovného.

 

Prezentace

Každý registrovaný závodník je povinen se od prezentovat k závodu v den, čas a na místě určeném pořadatelem.

Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě úředně neověřené plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a startovní číslo zmocňujícího a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.

Prezentace štafet je možná alespoň jedním ze členů štafety.

Prezentace nezletilých závodníků pro dětské běhy je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Výjimku tvoří pouze nezletilí registrovaní závodníci (např. ČAS), kde postačí přítomnost vedoucího oddílu nebo klubu. Při prezentaci zákonný zástupce, resp. vedoucí oddílu stvrdí účast nezletilého svým podpisem. 

Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. 

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

Závod

Obecné

 

Závod s hromadným startem, závodí se dle pravidel IAAF.

Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času  musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte.

Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky. Trekové hole lze použít jen v závodě Nordic walking.

Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.

Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@ostravacitymarathon.cz.

Štafety

Závod s hromadným startem prvních úseků.

Závod štafet běží právě 6 běžců. Každý běžec absolvuje předepsanou trať samostatně pouze 1 x.

Běžci si ve své štafetě předávají štafetový kolík, jehož součástí je čip pro elektronické měření času.

Předávka bude probíhat v předávkovém území určeném pořadatelem.

Štafetový kolík je vratný pořadateli po doběhu posledního člena štafety.

Dětské běhy

Závod s hromadným startem pouze první třem se bude měřit čas další pouze pořadí. 

Každá dětská věková kategorie má svoji samostatnou trať a oddělený start.

Ve výsledcích budou zveřejněni pouze první tři závodníci v každé kategorii.

Nordic walking

Závod s hromadným startem bude z měření času a vyhlášení první tři muži a ženy celkovém umístění.

Povinnou výbavou chodce jsou trekingové hole.

Věkové kategorie

Děti

 rodiče s dětmi v kočárku

 děti do 7 let (ročník narození 2012 a mladší)

 dívky 8 – 9 let (ročník narození 2010,2011)

 kluci 8 – 9 let (ročník narození 2010,2011)

 dívky 10 – 11 let (ročník narození 2008, 2009) 

 kluci 10 – 11 let (ročník narození 2008, 2009)

dívky 12 – 13 let (ročník narození 2006, 2007)

 kluci 12 – 13 let (ročník narození 2006, 2007)

Maraton, 1/2maraton

M/P M30 – muži ročníky narození 1989 – 2001

M/P M40 – muži ročníky narození 1970 – 1979

M/P M50 – muži ročníky narození 1960 – 1969

M/P M60 – muži ročník narození 1950 – 1959

M/P M70 – muži ročník narození 1949 a starší

M/P D30 – ženy ročníky narození 1989 – 2001

M/P D40 – ženy ročníky narození 1970 – 1979

M/P D50 – ženy ročníky narození 1960 – 1969

M/P D60 – ženy ročníky narození 1959 a starší

1/4maraton (10,54km)

M10 – muži

D10 – ženy

Štafety

SDD – čistě dámská štafeta

SMM – čistě mužská štafeta

SF – firemní štafeta s min. jednou ženou v sestavě

Nordic Walking – bez věkových kategorii