| Autor: Ostrava City Marathon

Alkohol a běžecký výkon?

U nás, ale i v zahraničí nepochybně spousty profesionálních i rekreačních běžců holduje alkoholu. Většina sportovců hlavně ve věku 18 – 24 let, nemá vůbec ponětí, jaké dopady alkohol v profesionálním sportu může mít. V České republice je nejvíce užívaným alkoholickým nápojem pivo. Stále se setkáváme s názory, že pivo po výkonu je to nejlepší, co tělu můžeme dodat. Je to ale opravdu tak? Určitě by se po závodě nebo tréninku dalo o tomto oblíbeném nápoji a na toto téma mluvit desítky minut, já se ale pokusím v článku shrnout něco málo ze studií, které se právě tímto tématem zabývaly.

Cílem tohoto článku je, objasnit mnoho diskutované téma, „Alkohol a běžecký výkon“, protože spousta trenérů ani sportovců přesně neví, jaký alkohol může mít dopad na sportovní výkon.

V jedné americké studii bylo vybráno 18 běžců, kteří běželi 5 mil na běžeckém páse, aniž by den před tímto výzkumem požili alkohol. Následně byl tento test zopakován, kdy běžci den před tímto testem požili své běžné množství alkoholu a jejich výkony byly v průměru o 28 sekund horší.

Další studie se zabývala výkonem 12 cyklistů, kterým těsně před výkonem podávali alkoholické nápoje a náhražky alkoholu jako placeba. Ti poté jeli do svého maxima a u všech cyklistů po požití alkoholu byly výkony zhoršeny.

Tyto dvě předchozí studie nám potvrzují, že alkohol před výkonem má negativní dopad na vytrvalostní výkony. Toto tvrzení nám ověřuje i třetí studie, která se zabývala výkonem během ragbyového zápasu. Ragbisti byli požádání, aby den před zápasem požili větší množství alkoholu. Všichni měli stejně dlouhý spánek a přijali ke snídani stejné množství potravy. Výsledky experimentu ukázaly, že kocovina měla negativní vliv na aerobní výkony těchto hráčů o 11,4%.

Účinky alkoholu na sportovní výkon:

Alkohol je známy svými diuretickými účinky, které zvyšují dehydrataci, která je rovněž spojena se snížením aerobního výkonu. Bylo zjištěno, že sportovci, co ztratí po výkonu 2% své tělesné hmotnosti zapříčiněné pocením a dodali do svého těla alkohol, tak byli i po několika hodinách stále dehydrovaní, přestože vypili i několika násobek objemu ztracených tekutin během výkonu. Zvýšená dehydratace vede ke snížení objemu krve, což má za následek, že do srdečních komor se vrací menší objem krve, která je dále pumpovaná cévami do pracujících svalů a do kůže. To musí kompenzovat zrychlená srdeční frekvence v klidovém stavu i při fyzické aktivitě, což má za následek snížení aerobního výkonu.

Jak všichni víme, během fyzické aktivity a pocení dochází k úbytku minerálních látek, zvláště pak sodíku. Je mnoho názorů, že pivo nám tyto zásoby sodíku mohou doplnit, ale bohužel neobsahuje dostatečné množství.

Při aerobních aktivitách jsou hlavním zdrojem sacharidy. Alkohol není zdrojem energie, jak si někteří lidé myslí a navíc po požití alkoholu se snižuje hladina glykogenu ve svalu a tím je taky výkon zhoršen. Při dlouhodobější fyzické aktivitě navíc může docházet k hypoglykémii, jelikož alkohol potlačuje tvorbu glukózy v krvi. To samé platí při konzumaci alkoholu i po výkonu, kdy je nejvíc důležité doplnit zásoby energie v podobě sacharidů. Navíc při těchto příležitostech si sportovec často nevybírá správné potraviny pro doplnění energetických zásob a negativní účinek se zvyšuje. Aby byly alespoň trošku účinky alkoholu zmírněny, je dobré se po fyzické aktivitě dobře a správně najíst, ať naše tělo doplní zásoby svalového glykogenu.

Dále má akutní požití alkoholu škodlivý vliv na mnoho psychomotorických dovedností. Což má za následek celkově zhoršenou koordinaci těla, reakční schopnosti a rovnováhu. To může být problémem hlavně u sportů, které kladou vysoké nároky na techniku provedení.

Alkohol může zhoršit regulaci teploty během delšího cvičení, jelikož může docházet k hypoglykémii a vazodilataci cév (rozšíření), které vede k větším ztrátám tepla v těle. To je nejvíce nebezpečné v chladném prostředí hlavně při dlouhotrvajících výkonech.

Závěrem je tedy jen na nás, jak se k tomuto tématu postavíme. Určitě by se měl nad tímto zamyslet každý profesionální nebo i rekreační sportovec, kterému v mnoha případech jde o výsledný čas a umístění. Všichni víme, že pivo po závodě chutná nejlépe a neodmyslitelně k rekreačnímu běhání patří, protože právě na těchto běžeckých závodech se potkáme se svými běžeckými přáteli. Pokud ale chceme zvyšovat svůj fyzický výkon a překonávat své vysněné časové hranice, je potřeba si někdy tyto věci odepřít a podpořit svůj výkon a následnou regeneraci po výkonu jinak.

MAUGHAN, Ron J. a Louise BURKE. Výživa ve sportu: příručka pro sportovní medicínu. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-726-2318-4.

O.BRIEN, Conor P. a Frank LYONS. Alcohol and the Athlete. Sports Medicine [online]. 2000, 29(5), 295-300 [cit. 2020-03-26]. DOI: 10.2165/00007256-200029050-00001. ISSN 0112-1642. Dostupné z: http://link.springer.com/10.2165/00007256-200029050-00001


Ostrava City Marathon avatar
Ostrava City Marathon
Líbil se Vám článek? Možnost sdílení: