PROPOZICE RBP OSTRAVA CITY MARATHON 08.09.2024

Tratě

MARATON

42,195 Km
4 okruhy
Mapa okruhu

1/2 MARATON

21,0975 Km
2 okruhy
Mapa okruhu

1/4 MARATON

10,54 Km
1 okruh
Mapa okruhu

ŠTAFETY

6 běžců x 6 Km

Mapa okruhu

DĚTSKÉ BĚHY

300m, 666m, 1050m

Bližší informace zde

RODINNÝ CHARITATIVNÍ BĚH

4,2 Km
1 okruhy
Mapa okruhu

Registrace

on-line registrace pro všechny tratě je otevřena nejpozději do 1.9.2024 (23:59 hod). Od 2.9.2024 je z důvodu zpracování startovních listin a tisku startovních čísel registrace uzavřena. Dále je možná registrace pouze v místě prezentace závodu v sobotu 7.9.2024 a v neděli 8.9.2024 dle otvírací doby prezentace (viz. níže).

Startovné

trať od 1. 1. – 28. 2. 1.3. – 31.5. 1.6. – 31.7. 1.8. – 1.9. Na místě
Desítka  250,- Kč  400,- Kč 600,- Kč 800,- Kč   900,- Kč  
1/2 maraton  400,- Kč  600,- Kč 800,- Kč 1000,- Kč 1200,- Kč
maraton  600,- Kč  900,- Kč 1100,- Kč 1300,- Kč 1500,- Kč
štafety 3000,- Kč 4000,- Kč 5000,- Kč 5500,- Kč 6000,- Kč
Mini Marathon  100,- Kč   150,- Kč 200,- Kč    250,- Kč  300,- Kč

Muži nad 70 let a ženy nad 60 let mají startovné na maraton zdarma. Pro registraci zdarma pro muže nad 70 let a ženy nad 60 let, musí účastník napsat e-mail na: info@ostravacitymarathon.cz a požádat o registrační kód pro startovné zdarma, následně mu bude zaslán e-mail s kódem, který využije pouze při registraci. Nelze žádat zpětně.

Startovné zahrnuje

Prezentace

Masarykovo náměstí

Doplňující informace k prezentaci

Start RBP Ostrava City Marathonu

Tratě RBP OCM

MARATON

42,195 Km
4 okruhy
Limit 6 hod

Kategorie muži

Ceny muži v kategoriích
M30 a dále

Ceny ženy v kategoriích
M30 a dále

Speciální odměna za překonání maratonského rekordu v Ostravě a času:

Ceny muži v kategoriích
M30 a dále

Ceny ženy v kategoriích
M30 a dále

Speciální odměna za překonání 1/2 maratonského rekordu v Ostravě a času:

Kategorie muži

Kategorie ženy

Speciální odměna za překonání 10 km rekordu v Ostravě a času:

Speciální odměna za překonání rekordu štafet v Ostravě a času:

Start MiniMarathonu

Startovné MiniMarathonu zahrnuje

Technické zázemí

Čipové měření časů

Čas závodu se měří pomocí čipové technologie. Čipy jsou umístěny ve startovních číslech a jsou nevratné. Startovní čísla musí být umístěna na hrudi závodníka, ne na zádech. Čipy prosím neodlepujte, nepřehýbejte, nepřelamujte ani jinak nepoškozujte, jinak hrozí nezměření času.

Čas v závodě bude měřen při průběhu startem a při průběhu cílem. Z těchto časů do výsledků zobrazíme dva časy. První čas je čas od výstřelu ze startovací pistole a dle atletických pravidel se dle něj určuje pořadí závodníků pro vyhlášení výsledků. Druhý čas tzv. REAL TIME (většinou jde o ten lepší čas) je čas od průběhu startovacím kobercem.

Štafetám se měří čas díky čipu ve štafetovém kolíku. Ztráta štafetového kolíku bude DNF. Vedoucí týmu štafety jež neodevzdá štafetový kolík je povinnen uhradit finanční škodu ve výši 900,- Kč

Občerstvení

Občerstvení bude umožněno vždy po cca 5 km. Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda, iont nápoj, banány, čokoláda, rozinky, sůl. Občerstvení bude k dispozici i v cíli závodu.

Výsledky

Výsledné časy s umístěním budou zaslány po doběhu sms na vaše telefonní číslo. Nezapomeňte jej tedy uvést do registračního formuláře. Kompletní výsledky najdete v elektronické podobě na www.ostravacitymarathon.cz. Prosím, uvádějte do registračního formuláře správné a úplné informace. V případě chybných zadaných údajů je lze upravit přes e-mail info@ostravacitymarathon.cz.

Závazná pravidla závodu

Pořadatel

Maratón klub Seitl Ostrava z.s., se sídlem Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 66181062, DIČ: CZ66181062, Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 3560. Předseda: Otto Seitl

Ředitelka závodu

Petra Pastorová
Tel.:
Email: info@ostravacitymarathon.cz

Učastník

Rozumí se každý, který se řádně registroval k účasti na akci RBP Ostrava city marathon. (dále jako „účastník“ nebo „závodník“)

Obecná pravidla

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s potvrzenou registrací.

Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

Pořadatel závodu není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

Každý účastník je povinen si přečíst a  respektovat důležité informace a  pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.ostravacitymarathon.cz.

Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Registrace

Registrace probíhá na internetových stránkách pořadatele www.ostravacitymarathon.cz vyplněním a odesláním registračního on-line formuláře.

Registrace je možná také osobně v místě prezentace závodu.

Registrují se také účastníci dětských závodů. Je to z důvodu správy výsledků, fotografií a pamětních diplomů ze závodů.

Registrace je platná až po jejím zaplacení. Zaplacením se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele, a to buď hotově nebo převodem.

Registrace, která nebude zaplacená do 5 dní, se automaticky ruší.

Registrační poplatek (startovné) potvrzený účastníkem je nevratný.

Pro registraci zdarma pro muže nad 70 let a ženy nad 60 let, musí účastník napsat e-mail na info@ostravacitymarathon.cz a požádat o registrační kód pro startovné zdarma, následně mu bude zaslán e-mail s kódem, který využije pouze při registraci na maraton.

Změna registrace z osoby na osobu, délky tratě a běžců ve štafetě je možná pouze přes email: info@ostravacitymarathon.cz Je potreba poslat ID zavodnika. Tyto změny jsou zpoplatněny 200,- Kč, platební údaje budou zaslány na email. Změny lze provést do 31.8.2023

Jakékoli přeregistrace na místě jsou zpoplatněny 200,- Kč

Registrace týmu na maraton a ½ maraton

Minimální počet registrací na týmovou slevu 10% je 10 účastníků. Jeden z týmu napíše na info@ostravacitymarathon.cz pro vygenerování slevového kódu. Tento kód předá ostatním účastníkům týmu a je potřeba, aby se každý člen týmu zaregistroval zvlášť a uvedl stejný název týmu. Je velice důležité, abyste při registraci splnili minimální počet startujících v týmu, v případě, že nebude splněn minimální počet startujících v týmu do 7 dnů, bude slevový kód zrušen a každý startující musí doplatit rozdíl startovného.

Prezentace

Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu v den, v čas a na místě určeném pořadatelem.

Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a startovní číslo zmocňujícího a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.

Prezentace štafet je možná alespoň jedním ze členů štafety.

Prezentace nezletilých závodníků pro dětské běhy je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Výjimku tvoří pouze nezletilí registrovaní závodníci (např. ČAS), kde postačí přítomnost vedoucího oddílu nebo klubu. Při prezentaci zákonný zástupce, resp. vedoucí oddílu stvrdí účast nezletilého svým podpisem. 

Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. 

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

Závod s hromadným startem, závodí se dle pravidel IAAF.

Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času  musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte.

Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a trekové hole.

Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.

Do prostoru startu a cíle je z bezpečnostních důvodů zakázán vstup se zvířaty.

Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží cenu. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@ostravacitymarathon.cz

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic a pravidel závodu

Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska v maratonu

pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a 
a náměstky primátorka statutárního města Ostravy Mgr. Andreji Hoffmannové Ph.D.
Datum konání: neděle 22. září 2019
Místo konání: start a cíl závodů: Masarykovo náměstí, Ostrava

Prezentace závodů: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, OSTRAVA

Pořadatel: Maraton Klub SEITL Ostrava,
Spolupořadatel: SSK Vítkovice

Ředitelka závodu: Petra Pastorová


REGISTRACE

on-line registrace pro všechny tratě je otevřena na stránkách závodu: www.ostravacitymarathon.cz nejpozději do 13. 9. 2020 (23:59 hod). Od 14. 9. 2019 je z důvodu zpracování startovních listin a tisku startovních čísel registrace uzavřena. Dále je možná registrace pouze v místě prezentace závodu 19. – 20.9. dle otvírací doby prezentace.

Startovné:
traťdo 28. 2. 20191.3. 2019 – 31.5.20191.62019 – 15.9.201921.9. – 22.9.2019
1/4 maraton350450550650
1/2 maraton400600800900
maraton5007009001 000
štafety1.5002.1002.5503 000
     
Muži nad 70 let a ženy nad 60 let mají startovné na maraton zdarma. Pro registraci zdarma pro muže nad 70 let a ženy nad 60 let, musí účastník napsat e-mail na: info@ostravacitymarathon.cz a požádat o registrační kód pro startovné zdarma, následně mu bude zaslán e-mail s kódem, který využije pouze při registraci na maraton. Nelze žádat zpětně.
Startovné zahrnuje:
 • start v závodě Ostrava City Marathon!!! na certifikované trati dle výběru
 • pamětní medaile Ostrava!!! City maraton 2019 pro všechny zaregistrované do 15.9.2019 (později dle možností pořadatele)
 • startovní číslo na jméno dle přihlášené trati, závodníci přihlášení na místě prezentace obdrží startovní číslo bez personalizace
 • elektronické měření času – nevratné čipy jsou součástí startovního čísla, prosím nestrhnout, nepoškodit!!!
 • mezičasy po cca 10 km
 • občerstvení na trati vždy po cca 5 km
 • občerstvení v cíli závodu
 • diplom, sms výsledkový servis
 • doprovodný program
 • toalety, úschovna zavazadla
Prezentace:

v sobotu 21.9.2019, 15:00 – 19:30 hodin,

 • Quality Hotel Ostrava City, Hornopolni 3313/42, Ostrava 702 00, Czech Republic

v neděli 22.9.2019, 7:30 – 8:50 hodin, Masarykovo náměstí

 • prezentace je možná osobně s platných průkazem totožnosti nebo jinou osobu na základě plné moci (není nutné úřední ověření)
 • štafetu může od prezentovat kterýkoliv její člen, není nutná účast celého týmu
 • při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. Startovní balíček obsahuje: startovní číslo s nalepeným čipem pro elektronické měření času, mapku zvolené trati a další propagační materiál
 • štafeta při prezentaci obdrží startovní balíček, který obsahuje: 6 x startovní číslo se jménem týmu, dva čipy, mapku trati a další propagační materiál. Členové štafety jsou povinni si tento čip předávat (sudý sudému a lichý lichému, jinými slovy jeden má botě právě běžící člen a druhý člen, jež je připraven na předávce k dalšímu úseku štafety). Účelem tohoto opatření je omezení vpuštěni ostatních – zrovna neběžících – členů štafety do koridoru
 • žádáme všechny domácí (ostravské) závodníky i štafety o prezentaci v sobotu, usnadníte tak prezentaci přespolním závodníkům v neděli
 • Úschovna a sprchy budou v Trojhalí nová Karolina (mapa)
Časový harmonogram sobota 21.9.:
 • 15:00 – 19:30 – prezentace závodníků všech tratí v Quality Hotel Ostrava City, Hornopolni 3313/42, Ostrava 702 00, Czech Republic
Předběžný časový harmonogram neděle 22.9.
 •  
 • 07:30 – Otevření prezentace závodníků

  (maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton, štafety, kids, charity, nordic walking)

  08:50 – Konec registrací

  (maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton, štafety)

  09:50 – Rozcvička maraton a 1/2 maraton

  10:00 – START MARATON a 1/2 MARATON

  10:10 – Rozcvička štafety a 1/4 maraton

  10:20 – START ŠTAFETY

  10:30 – START 1/4 MARATON

  11:00 – Vystoupení hudební skupiny BOSOBOS

  12:00 – START NORDIC WALKING

  12:15 – Vyhlášení 1/4 MARATON

  12:30 – Vyhlášení dětí

  13:00 – Vystoupení JUDO

  13:20 – Rozcvička charity

  13:30 – START CHARITY RUN NEDOKLUBKO

  13:50 – Vystoupení hudební skupiny FIHA BAND

  14:30 – Vyhlášení výsledků maraton, 1/2 maraton, štafety

 • REGISTRACE kategorie dětských běhů, Nordic Walking, Charitativního běhu SE UZAVÍRA 30 MIN před startem
Kategorie:

Maraton, 1/2 maraton

 • M/P M30 – muži ročníky narození 2001– 1980
 • M/P M40 – muži ročníky narození 1979 – 1970
 • M/P M50 – muži ročníky narození 1969 – 1960
 • M/P M60 – muži ročník narození   1959 – 1950
 • M/P M70 – muži ročník narození   1949 a starší
 • M/P D30 – ženy ročníky narození   2001 – 1980
 • M/P D40 – ženy ročníky narození   1979 – 1970
 • M/P D50 – ženy ročníky narození   1969 – 1960
 • M/P D60 – ženy ročníky narození   1959 a starší

1/4 maraton (10,54 km)

 • M 10 – muži
 • D 10 – ženy

Štafety

 • SDD – čistě dámská štafeta
 • SMM – čistě mužská štafeta
 • SF – firemní štafeta s min. jednou ženou v sestavě
Věkové omezení:

Závodníci mladší 18 let mohou absolvovat závod maratonu a 1/2 maratonu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Ostatní tratě jsou bez věkového omezení.

Tratě:

Maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton (mapa)

 • okruh o délce 10,54 km
 • vybíhá se z Masarykova nám. ulicí Poštovní směr Jiráskovo náměstí dále ulicemi Přívozská a Matiční do Komenského sadů, dále přes Prokešovo nám., ul. Sokolská, Muglinovská, cyklostezka podél řeky Ostravice, Havlíčkovo nábřeží po cyklostezce, ul. Na Hradbách, Masarykovo nám
 • Maratonci běží 4 okruhy, 1/2 maratonci běží 2 okruhy, 1/4 maratonci běží 1 okruh.

Štafety (mapa)

 • okruh o délce 6km
 • začátek okruhu je stejný jako maratonský okruh, v Komenského sadech se štafety oddělí a běží zpět po cyklostezce k lávce přes Ostravici a za ní se napojují zpět na maratonský okruh
 • štafety se běží jako závod 6 x 6km, předávka na Masarykově nám.
 • každý člen štafety absolvuje jedno kolo
 • podmínka vyhodnocení jednotlivých kategorií štafet je minimální účast 5 štafet v dané kategorii
 • vyhlášené budou první 3 vítězné ceny jež obdrží věcné ceny dle možností pořadatelé
Časový limit:

Maraton: 6 hodin

1/2 maraton: 3 hodiny

Čipové měření časů:

Čas závodu se měří pomocí čipové technologie. Čipy jsou umístěny ve startovních číslech a jsou nevratné. Startovní čísla musí být umístěna na hrudi závodníka, ne na zádech. Čipy prosím neodlepujte, nepřehýbejte, nepřelamujte ani jinak nepoškozujte, jinak hrozí nezměření času.

Čas v závodě bude měřen při průběhu startem a při průběhu cílem. Z těchto časů do výsledků zobrazíme dva časy. První čas je čas od výstřelu ze startovací pistole a dle atletických pravidle se dle něj určuje pořadí závodníků pro vyhlášení výsledků. Druhý čas tzv. REAL TIME (většinou jde o ten lepší čas) je čas od průběhu startovacím kobercem.
Štafetám se měří čas díky čipům. Každá štafeta dostane dva čipy. První při doběhu prvního úseku předa čip třetímu v pořadí a druhý čtvrtému atd.

Občerstvení:

Občerstvení bude umožněno vždy po cca 5 km – Masarykovo náměstí a benzinová stanice na ul. Muglinovská.
Na občerstvovacích kontrolách bude k dispozici voda, iont nápoj, banány, čokoláda, rozinky, sůl.
Závodníci si mohou na občerstvovací stanici na Masarykově náměstí umístit vlastní občerstvení. Láhev označenou číslem závodníka je třeba umístit na občerstvovací stanici před startem závodu.

Občerstvení bude k dispozici i v cíli závodu.

Ceny:

Ostrava!!! City marathon.


MARATON – absolutní pořadí 

Muži:

 1. místo – 7.000,- Kč
 2. místo – 5.000,- Kč
 3. místo – 3.000,- Kč
 4. místo – 1.500,- Kč
 5. místo – 1.000,- Kč
 6. místo –    500,- Kč

Ženy:

 1. místo – 7.000,- Kč
 2. místo – 5.000,- Kč
 3. místo – 3.000,- Kč
 4. místo – 1.500,- Kč
 5. místo – 1.000,- Kč
 6. místo – 500,- Kč

 Muži i ženy všechny kategorie

 1. místo – 2.000,- Kč
 2. místo – 1.000,- Kč
 3. místo –    500,- Kč

Speciální odměna za překonání maratonského rekordu v Ostravě a času:

muži 2:19:06 hod. – pro běžce z ČR 25.000,- Kč, pro běžce z EU 12.500,- Kč

ženy 2:49:41 hod. – pro běžkyni z ČR 25.000,- Kč, pro běžkyni z EU 7.000,- Kč


1/2 MARATON – absolutní pořadí

Muži i ženy – celkově

 1. místo – 3.000,- Kč
 2. místo – 2.000,- Kč
 3. místo – 1.000,- Kč

Muži i ženy všechny kategorie

 1. místo – 600,- Kč
 2. místo – 400,- Kč
 3. místo – 200,- Kč

Odměna za překonání traťového rekordu na 1/2 maratonu v Ostravě:

muži 1:14: 37 hod. – 2.000,- Kč

ženy 1:19:05 hod. – 2.000,- Kč


1/4 maraton – absolutní pořadí

Muži i ženy:

 1. místo – 3.000,- Kč
 2. místo – 2.000,- Kč
 3. místo – 1.000,- Kč

Odměna za překonání traťového rekordu na 1/4 maratonu v Ostravě:

muži 34:23 hod. – 2.000,- Kč

ženy 37:29 hod. – 1.000,- Kč

Štafety:

Vyhlášeny budou první 3 týmy, jež obdrží věcné ceny dle možnosti pořadatele (podmínka vyhodnocení jednotlivých kategorií štafet je minimální účast 5 štafet v dané kategorii)

Výsledky:

Výsledné časy s umístěním budou zaslány po doběhu sms na vaše telefonní číslo. Nezapomeňte jej tedy uvést do registračního formuláře. Kompletní výsledky najdete v elektronické podobě na www.ostravacitymarathon.cz Na diplomu bude uvedeno vaše jméno, umístění a výsledný čas. Prosím, uvádějte do registračního formuláře správné a úplné informace.

Technické zázemí:

Na Masarykově náměstí budou umístěny mobilní WC a šatnový stan pro odložení batožin.

Dopravní spojení a parkování:

Parkování vozidel je umožněno v podzemní garáži “P” OC FORUM Nová Karolina zdarma. Doprava tramvají či autobusy dle jízdního řádu DP Ostrava (stránky DPO).

Pravidla:

zde

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic závodu

Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska v maratonu

pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a 
a náměstky primátorka statutárního města Ostravy Mgr. Andreji Hoffmannové Ph.D.
Datum konání: neděle 22. září 2019
Místo konání: start a cíl závodů: Masarykovo náměstí, Ostrava

Prezentace závodů: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, OSTRAVA

Pořadatel: Maraton Klub SEITL Ostrava,
Spolupořadatel: SSK Vítkovice

Ředitelka závodu: Petra Pastorová

Tratě:
maraton42,195 km4 okruhymapa okruhu  
1/2 maraton21,0975 km2 okruhymapa okruhu  
1/4 maraton10,54 km1 okruhmapa okruhu  
štafety6 x 6 km6 x 1 štafetový okruhmapa okruhu 
Charity run …4,2km1 okruh speciálmapa okruhu  

REGISTRACE

on-line registrace pro všechny tratě je otevřena na stránkách závodu: www.ostravacitymarathon.cz nejpozději od 1.12. 2018 do 15. 9. 2019 (23:59 hod). Od 16. 9. 2019 je z důvodu zpracování startovních listin a tisku startovních čísel registrace uzavřena. Dále je možná registrace pouze v místě prezentace závodu 21. – 22.9. dle otvírací doby prezentace.

Startovné:
traťdo 28. 2. 20191.3. 2019 – 31.5.20191.62019 – 15.9.201921.9. – 22.9.2019
1/4 maraton350450550650
1/2 maraton400600800900
maraton5007009001 000
štafety1.5002.1002.5503 000
     
Muži nad 70 let a ženy nad 60 let mají startovné na maraton zdarma. Pro registraci zdarma pro muže nad 70 let a ženy nad 60 let, musí účastník napsat e-mail na: info@ostravacitymarathon.cz a požádat o registrační kód pro startovné zdarma, následně mu bude zaslán e-mail s kódem, který využije pouze při registraci na maraton.
Startovné zahrnuje:
 • start v závodě OSTRAVA!!! City maraton na certifikované trati dle výběru
 • pamětní medaile Ostrava!!! City maraton 2019 pro všechny zaregistrované do 15.9.2019 (později dle možností pořadatele)
 • startovní číslo na jméno dle přihlášené trati, závodníci přihlášení na místě prezentace obdrží startovní číslo bez personalizace
 • elektronické měření času – nevratné čipy jsou součástí startovního čísla, prosím nestrhnout, nepoškodit!!!
 • mezičasy po cca 10 km
 • občerstvení na trati vždy po cca 5 km
 • občerstvení v cíli závodu
 • diplom, sms výsledkový servis
 • doprovodný program
 • toalety, úschovna zavazadla
Prezentace:

v sobotu 21.9.2019, 15:00 – 19:30 hodin,

 • Quality Hotel Ostrava City, Hornopolni 3313/42, Ostrava 702 00, Czech Republic

v neděli 22.9.2019, 7:30 – 8:50 hodin, Masarykovo náměstí

 • prezentace je možná osobně s platných průkazem totožnosti nebo jinou osobu na základě plné moci (není nutné úřední ověření)
 • štafetu může od prezentovat kterýkoliv její člen, není nutná účast celého týmu
 • při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. Startovní balíček obsahuje: startovní číslo s nalepeným čipem pro elektronické měření času, mapku zvolené trati a další propagační materiál
 • štafeta při prezentaci obdrží startovní balíček, který obsahuje: 6 x startovní číslo se jménem týmu, dva čipy, mapku trati a další propagační materiál. Členové štafety jsou povinni si tento čip předávat (sudý sudému a lichý lichému, jinými slovy jeden má botě právě běžící člen a druhý člen, jež je připraven na předávce k dalšímu úseku štafety). Účelem tohoto opatření je omezení vpuštěni ostatních – zrovna neběžících – členů štafety do koridoru
 • žádáme všechny domácí (ostravské) závodníky i štafety o prezentaci v sobotu, usnadníte tak prezentaci přespolním závodníkům v neděli
 • Úschovna a sprchy budou v Trojhalí nová Karolina (mapa)
Časový harmonogram sobota 21.9.:
 • 15:00 – 19:30 – prezentace závodníků všech tratí v Quality Hotel Ostrava City, Hornopolni 3313/42, Ostrava 702 00, Czech Republic
Předběžný časový harmonogram neděle 22.9.
 •  
 • 07:30 – Otevření prezentace závodníků

  (maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton, štafety, kids, charity, nordic walking)

  08:50 – Konec registrací

  (maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton, štafety)

  09:50 – Rozcvička maraton a 1/2 maraton

  10:00 – START MARATON a 1/2 MARATON

  10:10 – Rozcvička štafety a 1/4 maraton

  10:20 – START ŠTAFETY

  10:30 – START 1/4 MARATON

  11:00 – Vystoupení hudební skupiny BOSOBOS

  12:00 – START NORDIC WALKING

  12:15 – Vyhlášení 1/4 MARATON

  12:30 – Vyhlášení dětí

  13:00 – Vystoupení JUDO

  13:20 – Rozcvička charity

  13:30 – START CHARITY RUN NEDOKLUBKO

  13:50 – Vystoupení hudební skupiny FIHA BAND

  14:30 – Vyhlášení výsledků maraton, 1/2 maraton, štafety

 • REGISTRACE kategorie dětských běhů, Nordic Walking, Charitativního běhu SE UZAVÍRA 30 MIN před startem
Kategorie:

Maraton, 1/2 maraton

 • M/P M30 – muži ročníky narození 2001– 1980
 • M/P M40 – muži ročníky narození 1979 – 1970
 • M/P M50 – muži ročníky narození 1969 – 1960
 • M/P M60 – muži ročník narození   1959 – 1950
 • M/P M70 – muži ročník narození   1949 a starší
 • M/P D30 – ženy ročníky narození   2001 – 1980
 • M/P D40 – ženy ročníky narození   1979 – 1970
 • M/P D50 – ženy ročníky narození   1969 – 1960
 • M/P D60 – ženy ročníky narození   1959 a starší

1/4 maraton (10,54 km)

 • M 10 – muži
 • D 10 – ženy

Štafety

 • SDD – čistě dámská štafeta
 • SMM – čistě mužská štafeta
 • SF – firemní štafeta s min. jednou ženou v sestavě
Věkové omezení:

Závodníci mladší 18 let mohou absolvovat závod maratonu a 1/2 maratonu pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Ostatní tratě jsou bez věkového omezení.

Tratě:

Maraton, 1/2 maraton, 1/4 maraton (mapa)

 • okruh o délce 10,54 km
 • vybíhá se z Masarykova nám. ulicí Poštovní směr Jiráskovo náměstí dále ulicemi Přívozská a Matiční do Komenského sadů, dále přes Prokešovo nám., ul. Sokolská, Muglinovská, cyklostezka podél řeky Ostravice, Havlíčkovo nábřeží po cyklostezce, ul. Na Hradbách, Masarykovo nám
 • Maratonci běží 4 okruhy, 1/2 maratonci běží 2 okruhy, 1/4 maratonci běží 1 okruh.

Štafety (mapa)

 • okruh o délce 6km
 • začátek okruhu je stejný jako maratonský okruh, v Komenského sadech se štafety oddělí a běží zpět po cyklostezce k lávce přes Ostravici a za ní se napojují zpět na maratonský okruh
 • štafety se běží jako závod 6 x 6km, předávka na Masarykově nám.
 • každý člen štafety absolvuje jedno kolo
 • podmínka vyhodnocení jednotlivých kategorií štafet je minimální účast 5 štafet v dané kategorii
 • vyhlášené budou první 3 vítězné ceny jež obdrží věcné ceny dle možností pořadatelé
Časový limit:

Maraton: 6 hodin

1/2 maraton: 3 hodiny

Čipové měření časů:

Čas závodu se měří pomocí čipové technologie. Čipy jsou umístěny ve startovních číslech a jsou nevratné. Startovní čísla musí být umístěna na hrudi závodníka, ne na zádech. Čipy prosím neodlepujte, nepřehýbejte, nepřelamujte ani jinak nepoškozujte, jinak hrozí nezměření času.

Čas v závodě bude měřen při průběhu startem a při průběhu cílem. Z těchto časů do výsledků zobrazíme dva časy. První čas je čas od výstřelu ze startovací pistole a dle atletických pravidle se dle něj určuje pořadí závodníků pro vyhlášení výsledků. Druhý čas tzv. REAL TIME (většinou jde o ten lepší čas) je čas od průběhu startovacím kobercem.
Štafetám se měří čas díky čipům. Každá štafeta dostane dva čipy. První při doběhu prvního úseku předa čip třetímu v pořadí a druhý čtvrtému atd.

Občerstvení:

Občerstvení bude umožněno vždy po cca 5 km – Masarykovo náměstí a benzinová stanice na ul. Muglinovská.
Na občerstvovacích kontrolách bude k dispozici voda, iont nápoj, banány, čokoláda, rozinky, sůl.
Závodníci si mohou na občerstvovací stanici na Masarykově náměstí umístit vlastní občerstvení. Láhev označenou číslem závodníka je třeba umístit na občerstvovací stanici před startem závodu.

Občerstvení bude k dispozici i v cíli závodu.

Ceny:

Ostrava!!! City marathon.


MARATON – absolutní pořadí 

Muži:

 1. místo – 7.000,- Kč
 2. místo – 5.000,- Kč
 3. místo – 3.000,- Kč
 4. místo – 1.500,- Kč
 5. místo – 1.000,- Kč
 6. místo –    500,- Kč

Ženy:

 1. místo – 7.000,- Kč
 2. místo – 5.000,- Kč
 3. místo – 3.000,- Kč
 4. místo – 1.500,- Kč
 5. místo – 1.000,- Kč
 6. místo – 500,- Kč

 Muži i ženy všechny kategorie

 1. místo – 2.000,- Kč
 2. místo – 1.000,- Kč
 3. místo –    500,- Kč

Speciální odměna za překonání maratonského rekordu v Ostravě a času:

muži 2:19:06 hod. – pro běžce z ČR 25.000,- Kč, pro běžce z EU 12.500,- Kč

ženy 2:49:41 hod. – pro běžkyni z ČR 25.000,- Kč, pro běžkyni z EU 7.000,- Kč


1/2 MARATON – absolutní pořadí

Muži i ženy – celkově

 1. místo – 3.000,- Kč
 2. místo – 2.000,- Kč
 3. místo – 1.000,- Kč

Muži i ženy všechny kategorie

 1. místo – 600,- Kč
 2. místo – 400,- Kč
 3. místo – 200,- Kč

Odměna za překonání traťového rekordu na 1/2 maratonu v Ostravě:

muži 1:14: 37 hod. – 2.000,- Kč

ženy 1:19:05 hod. – 2.000,- Kč


1/4 maraton – absolutní pořadí

Muži i ženy:

 1. místo – 3.000,- Kč
 2. místo – 2.000,- Kč
 3. místo – 1.000,- Kč

Odměna za překonání traťového rekordu na 1/4 maratonu v Ostravě:

muži 34:23 hod. – 2.000,- Kč

ženy 37:29 hod. – 1.000,- Kč

Štafety:

Vyhlášeny budou první 3 týmy, jež obdrží věcné ceny dle možnosti pořadatele (podmínka vyhodnocení jednotlivých kategorií štafet je minimální účast 5 štafet v dané kategorii)

Výsledky:

Výsledné časy s umístěním budou zaslány po doběhu sms na vaše telefonní číslo. Nezapomeňte jej tedy uvést do registračního formuláře. Kompletní výsledky najdete v elektronické podobě na www.ostravacitymarathon.cz Na diplomu bude uvedeno vaše jméno, umístění a výsledný čas. Prosím, uvádějte do registračního formuláře správné a úplné informace.

Technické zázemí:

Na Masarykově náměstí budou umístěny mobilní WC a šatnový stan pro odložení batožin.

Dopravní spojení a parkování:

Parkování vozidel je umožněno v podzemní garáži “P” OC FORUM Nová Karolina zdarma. Doprava tramvají či autobusy dle jízdního řádu DP Ostrava (stránky DPO).

Pravidla:

zde

POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu propozic závodu