REGULAMIN OSTRAVA CITY MARATHON!!! 10/09/2023

MARATON

42,195 Km
4 obwody
Mapa obwodu

1/2 MARATON

21,0975 Km
2 obwody
Mapa obwodu

SZTAFETA

6 przekaźnik x 6 Km

Mapa obwodu

KIDS

2,1 km

Rejestracja

Rejestracja on-line wszystkich utworów jest otwarta na stronie zawodów: www.ostravacitymarathon.cz nie później niż 5. 9. 2023 (23:59 hod). Od 6. 9. 2023 jest zamknięty ze względu na przetwarzanie dokumentów początkowych i drukowanie numerów rejestracyjnych. Rejestracja jest możliwa tylko w miejscu prezentacji wyścigu 9. – 10.9. zgodnie z godzinami otwarcia prezentacji.

Opłata startowa

sledzič1.1. – 28.2.1.3. – 30.4.1.5. – 30.6.1.7. – 5.9.9.9. – 10.9.
Dziesięć500,- Kč600,- Kč700,- Kč800,- Kč1000,- Kč
1/2 maraton700,- Kč800,- Kč900,- Kč1000,- Kč1200,- Kč
Maraton900,- Kč1100,- Kč1300,- Kč1500,- Kč1500,- Kč
Sztafeta3000,- Kč3700,- Kč4200,- Kč4800,- Kč5400,- Kč
Minimarathon (1+1)300,- Kč350,- Kč400,- Kč450,- Kč500,- Kč

Aby zarejestrować się zadarmo dla mężczyzn powyżej 70 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia, uczestnik musi napisać e-mail na adres info@ostravacitymarathon.cz i zażądać kodu rejestracyjnego dla bezpłatnego wpisownego, a następnie wysłać e-mail z kodem, który będzie używany tylko podczas rejestracji maratonu.

Opłata za wstep obejmuje

Prezentacja

Sobota

Niedziela

Dodatkowe informacje do prezentacji

Kategoria

MARATON

42,195 Km
4 obwody
Limit 6 hod
Mapa obwodu

Kategoria mężczyźni

Nagroda specjalna za pokonanie rekordu maratonu w Ostrawie i czasie:

Nagroda specjalna za pokonanie rekordu 1/2 maratonu w Ostrawie i czasie:

Kategoria mężczyźni ​​

Kategoria kobiety​​​

Nagroda specjalna za pokonanie rekordu 10km w Ostrawie i czasie:

MINI Marathon

2,1 Km
Mapa obwodu

Wyścig dla wszystkich grup wiekowych - UWAGA - start 9:15

Pomiar czasu wióra

Czas wyścigu mierzony jest za pomocą technologii chipowej. Żetony są umieszczane w numerach startowych i są nieodwracalne. Numery startowe muszą być umieszczone na skrzyni zawodnika, a nie na plecach. Proszę nie usuwać żetonów, nie zginać, łamać ani w żaden inny sposób nie uszkadzać wiórów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że czas nie nastąpi.

Czas wyścigu będzie mierzony podczas startu i postępu mety. Od tych czasów pokażemy dwa razy w wynikach. Za pierwszym razem jest czas od strzału z shotguna i zgodnie z regułą atletyczną ustalany jest ranking zawodników dla wyników. Drugi raz nazywany CZASEM RZECZYWISTYM (zwykle tym lepszy czas) to czas od początku dywanu.

Przekaźnik zlicza czas z chipem umieszczonym w stosie przekaźników przekaźnika. Każdy przekaźnik ma tylko skok dla każdego przekaźnika i zawsze zostanie zabrany z wyścigu po tym, jak szósta Dywizja Przekałowa zakończy się na mecie wyścigu. W przypadku niezamierzonego pozostawienia szpilki, prosimy o przesłanie go organizatorom.

 

Przekąski

Odświeżenie będzie możliwe po ok. 5 km 
Przekąski, napoje lodowe, banany, czekolada, rodzynki, sól będą dostępne na napoje.

Wyniki

Wynikowe czasy umieszczenia zostaną wysłane po uruchomieniu SMS-a na Twój numer telefonu. Nie zapomnij podać go w formularzu rejestracyjnym. Pełne wyniki można znaleźć w formie elektronicznej na stronie www.ostravacitymarathon.cz.

Zaplecze techniczne

Na placu City Campus będzie mobilna toaleta i namiot do odkładania górnej warstwy wcześniej.

 

Transport i parking

Parkowanie jest możliwe w podziemnym garażu “Pnam” OC FORUM Nová Karolina bezpłatnie. Transport tramwajem lub autobusem zgodnie z harmonogramem DP Ostrawa (stránky DPO).

 

Obowiązujące zasady wyścigu

Organizator

Maratón klub Seitl Ostrava z.s., se sídlem Gen. Sochora 1206/13, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 66181062, DIČ: CZ66181062, Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 3560. Předseda: Otto Seitl

Dyrektor wyścigu

Petra Pastorová
Tel.: +420 725 573 942
Email: info@ostravacitymarathon.cz

Uczestnik

Rozumie się każdy, który reguralnie zarejestruje się, aby wziąć udział w wydarzeniu Ostrava city marathon!!! (dalej jako „uczestnik“, albo „zawodnik“)

Zasady ogólne

W wyścigu mogą wziąć udział tylko zawodnici prawidłowo zarejestrowani z potwierdzoną rejestracją.

Uczestnici poniżej 18 lat mogą brać udział w wyścigu tylko z pisemnym zezwoleniem odpowiedzialnej osoby.

Każdy uczestnik deklaruje, że bierze udział w wyścigu dobrowolnie i na własne ryzyko (ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi), jest sprawny fizycznie a w takim stanie, aby sobie z wyścigiem bez trudności poradzić

Organizator wyścigu nie jest zodpowiedzialny za obrażenia fizyczne, uszkodzenie mienia lub inne szkody związane z uczestnictwem w wyścigu lub jego monitorowaniem.

Prosimy wszystkich uczestników wyścigu o jak największą ochronę środowiska,  nie wyrzucanie śmieci, przemieszczanie się tylko w określonych obszarach i przestrzeganie instrukcji organizatora.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przeczytania i przestrzegania ważnych informacji i instrukcji opublikowanych przez organizatora przed wyścigiem na swojej stronie internetowej www.ostravacitymarathon.cz.

Uczestnik potwierdza, że będzie przestrzegał zasad wyścigu. Jeśli w jakikolwiek sposób naruszy te zasady, może to prowadzić do jego dyskwalifikacją z wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wyścigu w przypadku nadzwyczajnych nieprzewidywalnych okoliczności lub w przypadku klęski żywiołowej lub całkowicie niezadowalających warunków klimatycznych. W tych okolicznościach organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpisownego zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, propozycji, tych zasad i warunków bez uprzedniego powiadomienia.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się na stronie internetowej organizatora www.ostravacitymarathon.cz, wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny on-line.

Rejestracja jest również możliwa osobiście na miejscu prezentacji wyścigu.

Zarejestrowani są także uczestnicy wyścigów dziecięcych. A to z powodu  zarządzania wynikami, fotografiami i upamiętniającymi dyplomami z wyścigów.

Rejestracja jest ważna dopiero po jej zapłaceniu. Płatność oznacza zaliczenie pełnej kwoty na konto organizatora, w gotówce lub przelewem.

Rejestracja, która nie zostanie zapłacona w ciągu 10 dni, zostaje automatycznie anulowana.

Opłata rejestracyjna (wpisowne) potwierdzona przez uczestnika nie podlega zwrotowi.

Aby zarejestrować się za darmo na maraton dla mężczyzn powyżej 70 roku życia i kobiet powyżej 60 roku życia, uczestnik musi napisać e-mail na adres info@ostravacitymarathon.cz i zażądać kodu rejestracyjnego dla bezpłatnego wpisownego, a następnie wysłać e-mail z kodem, który będzie używany tylko podczas rejestracji maratonu.

Zmiany w rejestracji z osoby na inną osobę są możliwe tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej: Info@ostravacitymaraton.cz. Zmiana nie podlega opłacie. Zmiana kategorii wyścigu (np. od maratonu do pulmaratonu) nie jest możliwa z przyczyn technicznych a to ze względu na dostawcę systemu pomiarowego (zmiana jest możliwa tylko na miejscu). Zmiana pozycji biegaczy w kolejności sztafet nie jest możliwa z przyczyn technicznych ze względu na dostawcę systemu pomiarowego. Zmiana osoby lub kategorii wyścigu jest możliwa tylko na miejscu i to za opłatą w wysokości 100 koron czeskich / 20 zł.

Rejestracja zespołu do maratonu i ½ maratonu

Minimalna liczba rejestracji dla zniżki zespołowej w wysokości 10% to 10 uczestników. Jeden członek zespołu napisze do info@ostravacitymarathon.cz, aby wygenerować kod zniżkowy. Przekaże ten kod pozostałym uczestnikom zespołu i każdy członek zespołu musi zarejestrować się oddzielnie i podać tę samą nazwę zespołu. Bardzo ważne jest, aby podczas rejestracji dotrzymać minimalną liczbę zawodników w zespole, w przypadku gdy minimalna liczba zawodników w ciągu 7 dni nie zostanie spełniona, kod zniżkowy zostanie anulowany, a każdy uczestnik musi zapłacić różnicę w opłatach wpisowego.

Prezentacja

Każdy zarejestrowany zawodnik ma obowiązek zaprezentować się w wyścigu w dniu, czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Prezentacja jest możliwa osobiście z ważnym dowodem tożsamości lub inną osobą na podstawie pełnomocnictwa.. Pełnomocnictwo będzie zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, bieżnie i numer startowy upoważniającego i dane identyfikacyjne upoważnionego, który przy prezentajci dołoży swój dowód tożsamości

Prezentacja sztafet jest możliwa przynajmniej jednym z członków sztafety.

Prezentacja nieletnich zawodników dla biegów dziecięcych jest możliwa tylko w obecności przedstawiciela prawnego. Wyjątkiem są tylko nieletni zarejestrowani zawodnicy (np. CZAS), gdzie wystarczy obecność kierownika drużyny lub klubu. Pry prezentacji przedstawiciel prawny lub kierownik drużyny poświadcza udział małoletniego poprzez podpis.

Pry prezentacji zawodnik otrzymuje pakiet startowy

Niezabrane pakiety nie mogą zostać odebrane później lub się ich domagać w inny sposób .

Wyścig z masowym startem, wyścigi zgodnie z zasadami IAAF.

Numery startowe z wbudowanym chipem do elektronicznego pomiaru czasu muszą być umieszczone w sposób określony, tj. na klatce piersiowej, mocno i w sposób widoczny. Chip nie należy odklejać, przekładać ani inaczej uszkadzać.

Numer startowy nie jest przenoszony na inną osobę. Naruszenie regulaminu prowadzi do dyskwalifikacji.

Jest ściśle zabronione używanie rolków, rowerów lub innych środków transportu i także kije trekingowe wzdłuż bieżni.

Zabronione jest skrócenie lub blokowanie bieżni w jakikolwiek sposób.

Ze względów bezpieczeństwa zakazane jest wchodzenie na teren startu i mety ze zwierzętami.

W czasie wyścigu i na linii mety podawany będzie poczęstunek dla zawodników.

Nagrodę otrzyma trzech pierwszych zawodników ze wszystkich kategorii. Nie można później żądać nieodebranych cen.

Uczestnicy mogą reklamować wynik wyścigu nie później niż 5 dni kalendarzowych po zakończeniu wyścigu pod adresem e-mailowym organizatora info@ostravacitymarathon.cz

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do dodawania lub zmiany propozycji i zasad wyścigu.